Späť

Nemáte 16 rokov?

Prihlásiť sa do systému online môžu iba klienti starší ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím, príďte priamo do Impulse GYM v čase prevádzky recepcie (8:00 - 16:00) spoločne s rodičom alebo iným zodpovedným zástupcom a do systému vás zaevidujeme po vyplnení registračného tlačiva priamo na mieste. Viac podrobností vo všeobecných obchodných podmienkach.